Ontstaan

Ready 4 the Market is ontstaan door meer vraag naar expertise op gebied van marketing en sales.
In de huidige mondiale economie is er steeds meer concurrentie van bedrijven buiten onze landsgrenzen.
Dit biedt zowel veel voor- als nadelen.
Zullen we samen naar kansen en bedreigingen kijken?

Diensten

Ontwerpen van logo's en huisstijlen
Teksten schrijven voor websites, brochures, direct mailings en overig.
Proactieve acquisitie activiteiten incl. rapportage
Op maat gesneden plannen, adviezen en uitvoeren
Professionele verkoopactiviteiten zoals telefonische acquisitie en klantbezoeken

Werkwijze

intake

Tijdens het eerste gesprek wordt uitgelegd over de werkwijze van Ready 4 the Market en wordt het voor de klant inzichtelijk hoe omvangrijk de dienstverlening is. Daarna is het ijs gebroken en wordt er door middel van een inventarisatie formulier ingezoomd op de specifieke situatie van de klant. Er wordt gekeken naar het huidige klantbestand door te kijken welke branches bevinden ze zich en hoe hij bediend wordt. Vervolgens wordt er gekeken naar de bedrijven waar in het verleden zaken is gedaan en onderzocht of er nog kansen liggen. Dit is immers de eenvoudigste manier van het genereren van omzet. Vervolgens wordt onderzocht of er wet en regelgeving gunstige gevolgen kan hebben voor het bedrijf, hierbij bijvoorbeeld denken milieusubsidies en andere kansen.Vervolgens worden de behoefte in kaart gebracht. Het kan nodig zijn om bedrijfsomstandigheden nader te onderzoeken. Aan welke eisen moet de oplossing voldoen? Wellicht heeft uw organisatie dit alles al in kaart gebracht. Zo niet, dan doen wij dit graag samen met u.

plan van aanpak

Op basis van de uitkomsten van het kennismakingsgesprek wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Deze definitie van het project wordt opgesteld aan de hand van het intakegesprek met de opdrachtgever, door raadplaging van betrokken en interviewen van deskundigen. En door verzameling en bestudering van documentatie die belangrijk kan zijn voor het project. Het Plan van Aanpak bestaat uit de volgende elementen:

Achtergronden. Waar (in welke omgeving) speelt het project zich af?
Projectopdracht. Waarom doen we het project en wat is het eindproduct?
Projectactiviteiten. Wat moeten we doen om het resultaat te behalen?
Projectgrenzen: Wat doen we nog net wel en wat niet meer?
Producten: Wat zijn de tussenproducten?
Kwaliteit: Hoe zorgen we voor de kwaliteit van de (tussen)producten, de werkwijze en het eindproduct?
Projectorganisatie: Wie doet er mee en hoe werken we samen?
Planning: Wanneer gaat wie wat doen?
Kosten en Baten: Wat kost het project en wat levert het op?
Risico's: Waardoor kan het project mislukken?Hierbij onderscheiden we Interne Risico's. en Externe Risico's.

uitvoeringsplan

Ready 4 the Market wil graag weten welke aspecten van het selectieproces van belang zijn. Dan kan bij voorschrijdend inzicht advies worden gegeven. Denk bijvoorbeeld aan bel me niet register en andere opkomende wetten en regels. Het Projectdossier: hierin komen alle zaken die te maken hebben met de organisatie en de beheersing van het project. Deze documenten hebben een tijdelijk karakter. Het vormt een soort logboek, over de gang van zaken van het project. Er zitten documenten in als:

Het (concept) plan van aanpak.
Aantekeningen.
Projectopdracht.
Planningen.
Voortgangsverslagen en tijdverantwoordingen.
Agenda´s.
Notulen.

Het Systeemdossier: hierin komen alle zaken die te maken hebben met de inhoudelijke informatie van het project. Ze hebben direct te maken met het projectdoel en het projectresultaat. Er zitten documenten in als:

Verslagen van interviews.
Uitgangsdocumentatie zoals oude rapporten.
Inhoudelijke adviezen.
Gemaakte ontwerpen, schema's en rapporten.

realisatie

Ready 4 the Market gaat grondig te werk bij het realiseren van traject, want het is erg belangrijk om referenties te krijgen van de bedrijven waar je projectenhebt uitgevoerd. Dit is de gemakkelijkste manier om aan nieuwe klanten te komen. Ook zal kan een tevreden bestaande klant voor meerwerk zorgen. In dit stadium komt ook aan het licht of er grondig genoeg is gewerkt tijdens de Intake, Plan van Aanpak en tijdens het schrijven van het uitvoeringsplan. Deze fase geld dus ook als tussentijds meetmoment. Vervolgens kunnen de geïnventariseerde acties worden uitgezet en wordt er veelvuldig contact onderhouden met de klant betreffende voortgang en gewenste acties van de klant.

audit (evaluatie & opvolging)

Om het grote verschil te maken met de concurrentie gaat Ready 4 the Market kosteloos een Audit doen om te toetsten of de acties tot het gewenste resultaat hebben geleid of dat er nog ruimte voor verbetering is. In dit stadium wordt allereerst de tevredenheid van de klant getoetst en wordt er kritisch gekeken naar het eigen functioneren. De kans is groot dat de klant tevreden is, maar dat we alsnog de klant gaan aanbieden om ons nog verder te laten verbeteren. Uiteindelijk is de bedoeling dat we met tevredenheid kunnen terugkijken op de geleverde inspanningen.